STRONA GŁÓWNA > Zakupy > MTP/2019/DAL1/36 Modernizacja elewacji budynku PCC wraz z zagospodarowaniem terenu

MTP/2019/DAL1/36 Modernizacja elewacji budynku PCC wraz z zagospodarowaniem terenu

Firmy zainteresowane uczestnictwem w tym projekcie prosimy o przekazanie swoich danych adresowych na adres mailowy komisja_ofertowa@mtp.pl do dnia 30.01.2020 r.

Back