STRONA GŁÓWNA > Zakupy > Archiwum > MTP/2020/DAL1/3 Wykonanie rozbiórki pawilonu nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce
MTP/2020/DAL1/3 Wykonanie rozbiórki pawilonu nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce

Firmy zainteresowane uczestnictwem w tym projekcie prosimy o przekazanie swoich danych adresowych na adres mailowy komisja_ofertowa@mtp.pl do dnia 31.03.2020 r.

Wstecz