STRONA GŁÓWNA > Zakupy > Archiwum > MTP/2019/DBB81/4 Świadczenie usług audiowizualnych na terenie MTP oraz poza nim w latach 2020-2022
MTP/2019/DBB81/4 Świadczenie usług audiowizualnych na terenie MTP oraz poza nim w latach 2020-2022

Firmy zainteresowane uczestnictwem w tym projekcie prosimy o przekazanie swoich danych adresowych na adres mailowy komisja_ofertowa@mtp.pl do dnia 3.03.2019 r.

Wstecz