STRONA GŁÓWNA > Zakupy > Archiwum > MTP/2019/DAL6/6 Likwidacja stacji transformatorowo – rozdzielczej w Pawilonie 102 wraz z przedłużeniem czynnych obwodów do stacji transformatorowo – rozdzielczej w pawilonie 1
MTP/2019/DAL6/6 Likwidacja stacji transformatorowo – rozdzielczej w Pawilonie 102 wraz z przedłużeniem czynnych obwodów do stacji transformatorowo – rozdzielczej w pawilonie 1

Firmy zainteresowane uczestnictwem w tym projekcie prosimy o przekazanie swoich danych adresowych na adres mailowy komisja_ofertowa@mtp.pl do dnia 15.03.2019 r.

Wstecz