STRONA GŁÓWNA > Zakupy > Archiwum > MTP/2019/DAL6/53 Wymiana wewnętrznej kanalizacji deszczowej w paw. 12
MTP/2019/DAL6/53 Wymiana wewnętrznej kanalizacji deszczowej w paw. 12

Firmy zainteresowane uczestnictwem w tym projekcie prosimy o przekazanie swoich danych adresowych na adres mailowy komisja_ofertowa@mtp.pl do dnia 30.01.2020 r.

Wstecz