STRONA GŁÓWNA > Zakupy > Archiwum > MTP/2019/DAL6/52 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w paw. 12/GSR/5A, II etap
MTP/2019/DAL6/52 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w paw. 12/GSR/5A, II etap

Firmy zainteresowane uczestnictwem w tym projekcie prosimy o przekazanie swoich danych adresowych na adres mailowy komisja_ofertowa@mtp.pl do dnia 30.01.2020 r.

Wstecz