STRONA GŁÓWNA > Zakupy > Archiwum > MTP/2019/DAL6/47 Wymiana instalacji zimnej, cyrkulacji i ciepłej wody wraz z rozdziałem zasilań w paw. 3 i 3A
MTP/2019/DAL6/47 Wymiana instalacji zimnej, cyrkulacji i ciepłej wody wraz z rozdziałem zasilań w paw. 3 i 3A

Firmy zainteresowane uczestnictwem w tym projekcie prosimy o przekazanie swoich danych adresowych na adres mailowy komisja_ofertowa@mtp.pl do dnia 30.01.2020 r.

Wstecz