STRONA GŁÓWNA > Zakupy > Archiwum > MTP/2019/DAL6/43 Likwidacja rozdzielnic oddziałowych (4szt.) w paw. 1 wraz z przedłużeniem czynnych obwodów do stacji transformatorowej ST III.
MTP/2019/DAL6/43 Likwidacja rozdzielnic oddziałowych (4szt.) w paw. 1 wraz z przedłużeniem czynnych obwodów do stacji transformatorowej ST III.

Firmy zainteresowane uczestnictwem w tym projekcie prosimy o przekazanie swoich danych adresowych na adres mailowy komisja_ofertowa@mtp.pl do dnia 30.01.2020 r.

Wstecz