STRONA GŁÓWNA > Zakupy > Archiwum > MTP/2019/DAL6/42 Zmiana zasilania węzła cieplnego w paw.3 zasilany z ST 25 paw.3A na ST 26 paw.3
MTP/2019/DAL6/42 Zmiana zasilania węzła cieplnego w paw.3 zasilany z ST 25 paw.3A na ST 26 paw.3

Firmy zainteresowane uczestnictwem w tym projekcie prosimy o przekazanie swoich danych adresowych na adres mailowy komisja_ofertowa@mtp.pl do dnia 30.01.2020 r.

Wstecz