STRONA GŁÓWNA > Zakupy > Archiwum > MTP/2019/DAL6/23 Montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej gastronomi paw. PCC.
MTP/2019/DAL6/23 Montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej gastronomi paw. PCC.

Firmy zainteresowane uczestnictwem w tym projekcie prosimy o przekazanie swoich danych adresowych na adres mailowy komisja_ofertowa@mtp.pl do dnia 30.01.2020 r.

Wstecz