STRONA GŁÓWNA > Zakupy > Archiwum > MTP/2019/DAL6/22 Zasilanie energią cieplną budynku przy ulicy Głogowskiej 26 z sieci miejskiej
MTP/2019/DAL6/22 Zasilanie energią cieplną budynku przy ulicy Głogowskiej 26 z sieci miejskiej

Firmy zainteresowane uczestnictwem w tym projekcie prosimy o przekazanie swoich danych adresowych na adres mailowy komisja_ofertowa@mtp.pl do dnia 30.01.2020 r.

Wstecz