STRONA GŁÓWNA > Zakupy > Archiwum > MTP/2019/DAL6/19 Zmiana konfiguracji trasy jednego z torów 15kV powiązań pomiędzy Głównymi Stacjami Rozdzielczymi 15kV.
MTP/2019/DAL6/19 Zmiana konfiguracji trasy jednego z torów 15kV powiązań pomiędzy Głównymi Stacjami Rozdzielczymi 15kV.

Firmy zainteresowane uczestnictwem w tym projekcie prosimy o przekazanie swoich danych adresowych na adres mailowy komisja_ofertowa@mtp.pl do dnia 30.01.2020 r.

Wstecz