STRONA GŁÓWNA > Zakupy > Archiwum > MTP/2019/DAL6/17 Wymiana rozdzielnic oddziałowych 0,4kV paw. 5A, paw. 7A, bud. 101 wraz z ułożeniem nowego zasilania z ST V bud. 100
MTP/2019/DAL6/17 Wymiana rozdzielnic oddziałowych 0,4kV paw. 5A, paw. 7A, bud. 101 wraz z ułożeniem nowego zasilania z ST V bud. 100

Firmy zainteresowane uczestnictwem w tym projekcie prosimy o przekazanie swoich danych adresowych na adres mailowy komisja_ofertowa@mtp.pl do dnia 30.01.2020 r.

Wstecz