STRONA GŁÓWNA > Zakupy > Archiwum > MTP/2018/DAL1/11 Roboty rozbiórkowe związane z przebudową i rozbudową pawilonu nr 4
MTP/2018/DAL1/11 Roboty rozbiórkowe związane z przebudową i rozbudową pawilonu nr 4

Firmy zainteresowane uczestnictwem w tym projekcie prosimy o przekazanie swoich danych adresowych na adres mailowy komisja_ofertowa@mtp.pl do dnia 15.09.2018 r.

Wstecz