STRONA GŁÓWNA > Zakupy > Archiwum > MTP/2015/DNI2/S1 Dostawa komponentów sieci ICT na potrzeby modernizacji pawilonu 3
MTP/2015/DNI2/S1 Dostawa komponentów sieci ICT na potrzeby modernizacji pawilonu 3

Firmy zainteresowane uczestnictwem w tym projekcie prosimy o przekazanie swoich danych adresowych przez formularz elektroniczny znajdujący się pod adresem: http://www.mtp.pl/all/pl/webmail/zakupy/MTP%202015%20DNI2%20S1 do dnia 5.05.2015 r.

Back