STRONA GŁÓWNA > Zakupy > Archiwum > MTP/2014/DBB81/7 Świadczenie usług audiowizualnych na terenie MTP w latach 2014-2015
MTP/2014/DBB81/7 Świadczenie usług audiowizualnych na terenie MTP w latach 2014-2015

Firmy zainteresowane uczestnictwem w tym projekcie prosimy o przekazanie swoich danych adresowych przez formularz elektroniczny znajdujący się pod adresem: http://www.mtp.pl/all/pl/webmail/zakupy/MTP%202014%20DBB81%207 do dnia 22.02.2014 r.

Wstecz