STRONA GŁÓWNA > Zakupy > Archiwum > MTP/2014/DAL1/6 Świadczenie usług cateringowych na terenie MTP od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2016
MTP/2014/DAL1/6 Świadczenie usług cateringowych na terenie MTP od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2016

Firmy zainteresowane uczestnictwem w tym projekcie prosimy o przekazanie swoich danych adresowych przez formularz elektroniczny znajdujący się pod adresem: http://www.mtp.pl/all/pl/webmail/zakupy/MTP%202014%20DAL1%206 do dnia 10.02.2014 r.

Back