STRONA GŁÓWNA > Zakupy > Archiwum > Dostawa usług szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Międzynarodowych Targów Poznańskich w siedzibie w Poznaniu
Dostawa usług szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Międzynarodowych Targów Poznańskich w siedzibie w Poznaniu

Firmy zainteresowane uczestnictwem w tym projekcie prosimy o przekazanie swoich danych adresowych pocztą elektroniczną na adres: komisja_ofertowa@mtp.pl do dnia 4.11.2010r.

Back