STRONA GŁÓWNA > Zakupy > Archiwum
Archiwum
07.09.2020
MTP/2020/DNI/S3 Dostawa i wdrożenie serwera poczty oraz pracy grupowej

 

07.09.2020
MTP/2020/DNI/S2 Modernizacja systemu monitoringu dozorowego CCTV

 

26.08.2020
MTP/2020/DNI/S1 Modernizacja dystrybucji audio i video oraz projekcji video w pawilonie PCC

 

14.04.2020
MTP/2020/DAL1/4 Budowa hali warsztatowo – magazynowej w Wysogotowie wraz z zagospodarowaniem terenu, w systemie zaprojektuj i zbuduj

 

03.03.2020
MTP/2020/DAL1/3 Wykonanie rozbiórki pawilonu nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL6/55 Wymiana drzwi obrotowych - Hol Wschodni h

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL6/54 Oprawy LED - Pasaż

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL6/53 Wymiana wewnętrznej kanalizacji deszczowej w paw. 12

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL6/52 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w paw. 12/GSR/5A, II etap

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL6/51 Montaż destryfikatorów (dociskaczy) w paw. 7

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL6/50 Montaż paneli fotowoltaicznych na Holu Wschodnim.

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL6/49 Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w sali Oregano w paw. PCC oraz barze bistro w paw. 8A

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL6/48 Wymiana instalacji cwu pawilonu (piwnica , magazyn) oraz przesyłowej cwu (Skrzydło Północne) w paw. PCC.

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL6/47 Wymiana instalacji zimnej, cyrkulacji i ciepłej wody wraz z rozdziałem zasilań w paw. 3 i 3A

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL6/46 Wymiana sterowników PRV na PXC wraz z modułami w szafach elektrycznych - paw. 3, 3A, 5, 6A, 6BC, 7, 8, 11, 12, Hol Wschodni

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL6/45 Wymiana wewnętrznych modułów oświetlenia opraw na LED w paw. PCC, poziomy 0, 1, 2.

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL6/44 Zmiana konfiguracji układu powiązań rezerwowych międzystacyjnych 0,4kV ST 21, ST 22, ST 23 w paw. 5

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL6/43 Likwidacja rozdzielnic oddziałowych (4szt.) w paw. 1 wraz z przedłużeniem czynnych obwodów do stacji transformatorowej ST III.

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL6/42 Zmiana zasilania węzła cieplnego w paw.3 zasilany z ST 25 paw.3A na ST 26 paw.3

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL6/41 Wymiana instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych, oświetlenia ewakuacyjnego i tablic piętrowych paw. 15, skrzydło południowe (piętra 0, 1, 2, 3, 5)

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL6/40 Montaż baterii kondensatorów z członem indukcyjnym do kompensacji mocy biernej ST XI paw. 6C oraz wymiana sterownika baterii kondensatorów oraz 1 członu pojemnościowego na indukcyjny St 24, ST 25 paw. 3A oraz ST 21, ST22, ST23 paw. 5

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL6/39 Wymiana instalacji odgromowej w pawilonach 1, 2, 3 (starsza część), 5 (starsza część), 5A, 6A, 7, 8 (starsza część), 11, 12, 13, 100, 101.

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL1/38 Modernizacja HWS ARENA wraz z zagospodarowaniem terenu

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL1/37 Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie MTP

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL1/36 Modernizacja elewacji budynku PCC wraz z zagospodarowaniem terenu

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL1/35 Wymiana stolarki okiennej w Budynku Administracyjnym MTP

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL1/34 Przebudowa pawilonu wystawienniczego nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL1/33 Remont węzłów sanitarnych w pawilonach wystawienniczych nr 1, 2, 3, 3A, 5, 5A, 6A, 7, 11, Wejściu Zachodnim oraz w Budynku Administracyjnym i Centrum Targowym MTP

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL6/29 Wymiana bram przesuwnych z napędami paw. 5 - łącznik WTC (2 szt.)

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL6/28 Wejście Północne (WTC wejście główne) - wymiana drzwi automatycznych wraz ze stolarką drzwi przesuwnych.

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL6/27 Wymiana/przystosowanie napędów podnoszenia bram do systemu łańcuchowego paw. 7A (8 szt.) oraz paw. 8 Pasaż (3szt.)

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL1/32 Generalny remont przeszklonego zadaszenia holu Wejścia Zachodniego na terenie MTP (łącznik pomiędzy pawilonami wystawienniczymi nr 7, 7A, 8 i 8A) wraz z konserwacją podciągów drewnianych

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL1/31 Generalny remont trzech poziomów biurowo-konferencyjnych skrzydła południowego budynku PCC na terenie MTP

 

17.12.2019
MTP/2019/DAL1/30 Likwidacja zawilgoceń i naprawa spękanych ścian oraz tynków w pawilonach wystawienniczych nr 3A, 4, 6A i 7 na terenie MTP

 

16.12.2019
MTP/2019/DAL6/26 Osadzenie w wjazdach bram, progów ze stali nierdzewnej wraz z pracami budowlanymi paw. 3A (7 szt.), paw. 5 (6szt.), paw. 5A (2szt.) paw. 6BC (6szt.)

 

16.12.2019
MTP/2019/DAL6/25 Wymiana skrzydeł drzwi antypanicznych wraz z okuciami w bramach podnoszonych łącznie z ramą paw. 3A (28 szt.) oraz paw. 5 (24 szt.).

 

16.12.2019
MTP/2019/DAL6/24 Wymiana dźwigu towarowego paw. 3A, 6BC, 15 (KZ), dżwigu osobowego paw. 15 i bud. 100 oraz dźwigu osobowo - gastronomicznego paw. 5

 

16.12.2019
MTP/2019/DAL6/23 Montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej gastronomi paw. PCC.

 

16.12.2019
MTP/2019/DAL6/22 Zasilanie energią cieplną budynku przy ulicy Głogowskiej 26 z sieci miejskiej

 

16.12.2019
MTP/2019/DAL6/21 Montaż 4 szt. pionowych turbin wiatrowych paw. PCC

 

16.12.2019
MTP/2019/DAL6/20 przystosowanie agregatów DZK do obowiązujących przepisów dotyczących czynnika chłodniczego paw. 3, 3A, 5, 6A, 6BC, 7, 8.

 

16.12.2019
MTP/2019/DAL6/19 Zmiana konfiguracji trasy jednego z torów 15kV powiązań pomiędzy Głównymi Stacjami Rozdzielczymi 15kV.

 

16.12.2019
MTP/2019/DAL6/18 Wymian elementów wewnętrznych rozdzielnic ekspozycyjnych w pawilonach 3, 3A i 5

 

16.12.2019
MTP/2019/DAL6/17 Wymiana rozdzielnic oddziałowych 0,4kV paw. 5A, paw. 7A, bud. 101 wraz z ułożeniem nowego zasilania z ST V bud. 100

 

16.12.2019
MTP/2019/DAL6/16 Wymiana Rozdzielnic stacyjnych 0,4kV wraz z urządzeniami pomocniczymi ST IX paw. 13, ST V bud. 100 oraz transformatorów 15/0,4 ST IV paw. 11, ST IX paw. 13 i ST C bud. 100

 

16.12.2019
MTP/2019/DAL6/15 Wymiana aparatów rozdzielczych ( sterowanych ręcznie) stacje trafo ST 24, ST 25 paw. 3A i ST XI paw. 6A

 

16.12.2019
MTP/2019/DAL6/14 Wymiana rozdzielnic SN 15kV Pawilon 5 - ST 22 oraz ST 23 i montaż drugiego toru SN zasilania z GSR I (obecnie 1)

 

19.11.2019
MTP/2019/DAL1/S2 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. Modernizacja i przebudowa Hali Widowiskowo- Sportowej ARENA w Poznaniu

 

15.07.2019
MTP/2019/DAL1/S1 Przebudowa i rozbudowa pawilonu nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu.

 

03.04.2019
MTP/2019/DBB7/9 Zakup nowego wózka widłowego czołowego o udźwigu 3500 kg i napędzie LPG

 

03.04.2019
MTP/2019/DBB7/10 Wykonywanie podwieszeń elementów reklamowych oraz oświetleniowych do konstrukcji pawilonów

 

03.04.2019
MTP/2019/DNI/7 Szyna integracji danych

 

13.02.2019
MTP/2019/DAL6/6 Likwidacja stacji transformatorowo – rozdzielczej w Pawilonie 102 wraz z przedłużeniem czynnych obwodów do stacji transformatorowo – rozdzielczej w pawilonie 1

 

01.02.2019
MTP/2019/DBB81/5 Zakup, dostawa oraz oddanie do eksploatacji rentalowej ekranu diodowego LED typu indoor wraz z kompletnym osprzętem

 

01.02.2019
MTP/2019/DBB81/4 Świadczenie usług audiowizualnych na terenie MTP oraz poza nim w latach 2020-2022

 

14.01.2019
MTP/2019/DAG1/3 Dostawa produktów spożywczych dla gastronomii MTP (HoReCa)

 

10.01.2019
MTP/2019/DAL6/2 Montaż dwóch zestawów pionowych turbin wiatrowych na dachu pawilonu 8A wraz z rozbudową istniejącego systemu nadzoru w trybie zaprojektuj i zbuduj

 

10.01.2019
MTP/2019/DAL6/1 Wymiana rozdzielnicy głównej 0,4kV i dwóch transformatorów w pawilonie 13 wraz z rozbudową istniejącego systemu nadzoru w trybie zaprojektuj i zbuduj

 

08.11.2018
MTP/2018/DAL1/22 Drobne roboty malarskie na terenie MTP

 

08.11.2018
MTP/2018/DAL1/21 Drobne roboty nawierzchniowe na terenie MTP

 

08.11.2018
MTP/2018/DAL1/20 Drobne roboty ogólnobudowlane na terenie MTP

 

30.10.2018
MTP/2018/DNS1/19 Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta Poznania spełniających wytyczne Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

 

24.09.2018
MTP/2018/DNV/18 Zakup adresarki – urządzenia do drukowania adresów na kopertach

 

13.09.2018
MTP/2018/DND1/17 Kompleksowa obsługa MTP w zakresie projektowania materiałów promocyjnych w latach 2019-2020

 

09.08.2018
MTP/2018/DAL3/16 Świadczenie usługi zimowego utrzymania terenu dla Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. w sezonach zimowych 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021r.

 

23.07.2018
MTP/2018/DNA4/15 Druk czasopism branżowych wydawanych przez MTP 2018-2019

 

16.07.2018
MTP/2018/DAL1/14 Drobne roboty dekarskie, konserwacja i zimowe utrzymanie dachów obiektów na terenie MTP

 

05.07.2018
MTP/2018/DNI22/13 Dostawa i wdrożenie infrastruktury VMware, SAN i Active Directory

 

27.06.2018
MTP/2018/DAL1/12 Przebudowa i rozbudowa pawilonu nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu

 

27.06.2018
MTP/2018/DAL1/11 Roboty rozbiórkowe związane z przebudową i rozbudową pawilonu nr 4

 

19.06.2018
MTP/2018/DNV/10 Wystrój graficzny terenów MTP podczas wydarzeń targowych 2019-2020

 

05.06.2018
MTP/2018/DBB6/9 Realizacja usług związanych z wykonywaniem wydruków wielkoformatowych dla wydarzeń organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 roku

 

05.06.2018
MTP/2018/DBB6/8 Realizacja usług plastyczno-graficznych dla wydarzeń obsługiwanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 roku

 

18.05.2018
MTP/2018/DAL6/7 Klimatyzacja serwerowni w pawilonie nr 8A i węzła sieciowego w skrzydle północnym pawilonu nr 15

 

05.03.2018
MTP/2018/DBB7/6 Zabudowa stoisk z elementów systemowych będących własnością MTP

 

05.03.2018
MTP/2018/DBB7/5 Zabudowa stoisk z elementów systemowych będących własnością Wykonawcy

 

05.03.2018
MTP/2018/DBB7/4 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i instalacji sprężonego powietrza na stoiskach targowych na imprezy targowe i wydarzenia konferencyjne

 

05.03.2018
MTP/2018/DBB7/3 Wykonywanie instalacji elektrycznych na stoiskach targowych na imprezy targowe i wydarzenia konferencyjne

 

12.02.2018
MTP/2018/DAL6/2 Dostawa opraw oświetlenia przemysłowego LED dla pawilonu 5 i 3A

 

30.01.2018
MTP/2018/DNI2/1 Zakup i wdrożenie systemu antyspamowego

 

19.12.2017
MTP/2017/DNE/S5 Świadczenie usług doradczych w procesie sprzedaży nieruchomości będących własnością MTP sp. z o.o., położonych w Żernikach gmina Kórnik i w Tulcach gmina Kleszczewo (KW nr PO1D/00028456/5 i PO1D/00034324/6)

 

17.10.2017
MTP/2017/DBB7/8 Zakup artykułów biurowych

 

17.10.2017
MTP/2017/DBB7/9 Zakup artykułów spożywczych

 

17.10.2017
MTP/2017/DBB7/11 Zakup wykładzin dywanowych

 

17.10.2017
MTP/2017/DBB7/12 Zakup środków czystości

 

17.10.2017
MTP/2017/DBB7/13 Zakup folii przeźroczystej

 

17.10.2017
MTP/2017/DBB7/14 Zakup płyt z tworzyw sztucznych

 

17.10.2017
MTP/2017/DBB7/7 Zakup artykułów elektrycznych

 

17.10.2017
MTP/2017/DBB7/10 Zakup taśm do wykładzin

 

12.10.2017
MTP/2017/DNE/S4 Świadczenie usług doradczych w procesie sprzedaży nieruchomości będących własnością MTP Sp. z o.o., położonych w Żernikach gmina Kórnik i w Tulcach gmina Kleszczewo

 

27.09.2017
MTP/2017/DBB7/6 Zabudowa stoisk z elementów stolarskich

 

15.09.2017
MTP/2017/DNI22/5 Dostawa rocznej subskrypcji oprogramowania Forcepoint

 

25.08.2017
Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” parkingu wielopoziomowego pomiędzy pawilonami 1 i 15

 

04.07.2017
MTP/2017/DNI22/S3 Dostawa rocznej opieki oprogramowania CheckPoint

 

26.06.2017
MTP/2017/DAL1/3 Modernizacja elewacji pawilonu 6 oraz częściowa przebudowa parteru pawilonu 6A

 

19.04.2017
MTP/2017/DNI2/S2 Zakup licencji oprogramowania Microsoft

 

03.04.2017
MTP/2017/DNA1/S1 Realizacja wydarzenia pt. Instalacje On Tour 2017

 

24.03.2017
MTP/2017/DBB7/2 Zakup elektrycznego wózka paletowego

 

12.01.2017
MTP/2017/DAL1/1 Zagospodarowanie terenu związane ze strefą nowego wejścia do pawilonu nr 15

 

24.10.2016
MTP/2016/DNI2/S2 Modernizacja sieci ICT w oparciu o infrastrukturę CISCO

 

24.10.2016
MTP/2016/DBB7/15 Zakup artykułów biurowych

 

24.10.2016
MTP/2016/DNI2/22 Dostawa rocznej subskrypcji oprogramowania Websense

 

11.10.2016
MTP/2016/DBB7/21 Zakup środków czystości

 

11.10.2016
MTP/2016/DBB7/20 Zakup folii przeźroczystej

 

11.10.2016
MTP/2016/DBB7/19 Zakup wykładzin dywanowych

 

11.10.2016
MTP/2016/DBB7/18 Zakup taśm do wykładzin

 

11.10.2016
MTP/2016/DBB7/17 Zakup artykułów spożywczych

 

11.10.2016
MTP/2016/DBB7/16 Zakup kopert

 

11.10.2016
MTP/2016/DBB7/14 Zakup artykułów elektrycznych

 

29.08.2016
MTP/2016/DNI2/13 Zakup systemu backupu wraz z biblioteką taśmową

 

25.08.2016
MTP/2016/DNI2/12 Dostawa i wdrożenie w sieci MTP systemu zarządzania zdarzeniami i bezpieczeństwem informacji SIEM

 

08.08.2016
MTP/2016/DNI2/S1 Dostawa opieki oprogramowania Check Point

 

05.08.2016
MTP/2017/DBB7/6 Zabudowa stoisk z elementów stolarskich

 

05.08.2016
MTP/2016/DND3/11 Kompleksowa obsługa MTP w zakresie projektowania materiałów promocyjnych w latach 2017-2018

 

28.06.2016
MTP/2016/DNI2/10 - Zakup pakietu licencji oprogramowania Microsoft Office

 

22.06.2016
MTP/2016/DBB81/9 Świadczenie usług audiowizualnych na terenie MTP oraz poza nim w latach 2017-2019

 

16.06.2016
MTP/2016/DNV/8 Wystrój graficzny terenów MTP podczas wydarzeń targowych organizowanych w latach 2017 - 2018

 

15.06.2016
MTP/2016/DBB7/7 Zakup nowego wózka widłowego czołowego o udźwigu 4500 kg i napędzie LPG

 

30.05.2016
MTP/2016/DAL3/6 Świadczenie usług ochrony fizycznej w latach 2017-2019

 

27.05.2016
MTP/2016/DBB7/5 Wykonywanie podwieszeń elementów reklamowych oraz oświetleniowych do konstrukcji pawilonów

 

19.05.2016
MTP/2016/DNI2/4 Zakup macierzy dyskowej

 

12.04.2016
MTP/2016/DNI2/3 Zakup CISCO ISE

 

10.03.2016
MTP/2016/DND1/2 Druk materiałów promocyjnych

 

08.02.2016
MTP/2016/DBB7/1 Zakup alkoholi na potrzeby wydarzeń MTP w 2016 r.

 

17.12.2015
MTP/2015/DND3/21 Monitoring mediów

 

09.12.2015
MTP/2015/DAL6/20 System zasilania serwerowni

 

28.10.2015
MTP/2015/DNI2/19 Dostawa rocznej subskrypcji oprogramowania Websense

 

27.10.2015
MTP/2015/DBB7/18 Zakup płyt drewnopochodnych

 

27.10.2015
MTP/2015/DBB7/17 Zakup płyt z tworzyw sztucznych

 

27.10.2015
MTP/2015/DBB7/16 Zakup folii przeźroczystej

 

27.10.2015
MTP/2015/DBB7/15 Zakup taśm do wykładzin

 

27.10.2015
MTP/2015/DBB7/14 Zakup wykładzin dywanowych

 

27.10.2015
MTP/2015/DBB7/13 Zakup środków czystości

 

27.10.2015
MTP/2015/DBB7/12 Zakup artykułów spożywczych

 

27.10.2015
MTP/2015/DBB7/11 Zakup kopert

 

27.10.2015
MTP/2015/DBB7/10 Zakup artykułów biurowych

 

27.10.2015
MTP/2015/DBB7/9 Zakup artykułów elektrycznych

 

20.10.2015
MTP/2015/DBB7/8 Zabudowa stoisk z elementów stolarskich

 

19.10.2015
MTP/2015/DBB7/7 Usługi przewozu rzeczy pojazdami do i powyżej 3,5 tony na terenie MTP oraz w promieniu 40 km od siedziby MTP

 

13.10.2015
MTP/2015/DND3/6 Kompleksowa obsługa MTP w zakresie planowania strategii komunikacji oraz zakupu mediów

 

03.09.2015
MTP/2015/DBB6/5 Wynajem i montaż sprzętu audiowizualnego na rzecz Międzynarodowych Targów Poznańskich

 

12.08.2015
MTP/2015/DNI2/S3 Dostawa rocznej opieki oprogramowania Check Point

 

29.04.2015
MTP/2015/DNA1/S2 Zakup paliw na potrzebę organizacji AEROFESTIVAL 2015 wraz z usługą tankowania

 

21.04.2015
MTP/2015/DNI2/S1 Dostawa komponentów sieci ICT na potrzeby modernizacji pawilonu 3

 

08.04.2015
MTP/2015/DNI2/4 Zakup routerów dostępowych do internetu CISCO ASR

 

30.03.2015
MTP/2015/DBB7/3 Zabudowa stoisk z elementów systemowych będących własnością MTP

 

30.03.2015
MTP/2015/DBB7/2 Zabudowa stoisk z elementów systemowych będących własnością Wykonawcy

 

26.03.2015
MTP/2015/DAL5/1 Przebudowa skrzydła północnego pawilonu nr 15

 

26.11.2014
MTP/2014/DBB7/40 Zakup płyt z tworzyw sztucznych

 

26.11.2014
MTP/2014/DBB7/39 Zakup ścianek do zabudowy stoisk

 

26.11.2014
MTP/2014/DBB7/38 Zakup taśm do wykładzin

 

26.11.2014
MTP/2014/DBB7/37 Zakup wykładzin dywanowych

 

26.11.2014
MTP/2014/DBB7/36 Zakup środków czystości

 

26.11.2014
MTP/2014/DBB7/35 Zakup artykułów spożywczych

 

26.11.2014
MTP/2014/DBB7/34 Zakup kopert

 

26.11.2014
MTP/2014/DBB7/33 Zakup artykułów biurowych

 

26.11.2014
MTP/2014/DBB7/32 Zakup artykułów elektrycznych

 

18.11.2014
MTP/2014/DNI2/31 Dostawa i wymiana urządzeń CISCO: ACS, kontrolery WiFi, chassis w routerach dostępowych do internetu

 

17.11.2014
MTP/2014/DAL1/30 Kontrola okresowa budynków MTP zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane

 

05.11.2014
MTP/2014/DNI2/S2 Dostawa rocznej subskrypcji oprogramowania Websense

 

30.10.2014
MTP/2014/DAL6/29 Wymiana rozdzielnicy głównej obiektu

 

30.10.2014
MTP/2014/DAL6/28 Wymiana wyłączników mocy typ APU

 

10.10.2014
MTP/2014/DNV/27 Zakup systemu kopertującego

 

22.08.2014
MTP/2014/DND3/26 Projekty graficzne materiałów reklamowo-promocyjnych w latach 2015-2016

 

08.08.2014
MTP/2014/DNI2/S1 Dostawa rocznej opieki oprogramowania Check Point i wykonanie jednorazowej aktualizacji tego oprogramowania w infrastrukturze MTP

 

04.08.2014
MTP/2014/DAL6/25 Zakup energii elektrycznej

 

31.07.2014
MTP/2014/DBB6/24 Wykonywanie usług plastyczno-graficznych dla wydarzeń organizowanych przez MTP

 

31.07.2014
MTP/2014/DBB6/23 Wykonywanie wydruków wielkoformatowych dla wydarzeń organizowanych przez MTP

 

17.07.2014
MTP/2014/DAL5/22 Modernizacja pawilonu nr 3 w zakresie elewacji, pomieszczeń gastronomii oraz zagospodarowania terenu przy obiekcie

 

08.07.2014
MTP/2014/DBB81/21 - Świadczenie usług audiowizualnych na terenie MTP

 

03.06.2014
MTP/2014/DAL5/20 Budowa łącznika pomiędzy pawilonami nr 5 a 6

 

08.05.2014
MTP/2014/DNV1/19 Wystrój graficzny terenów MTP podczas wydarzeń targowych organizowanych w latach 2015 - 2016

 

07.05.2014
MTP/2014/DAL1/18 Sprzątanie pawilonów wystawienniczych MTP w latach 2015-2017

 

17.04.2014
MTP/2014/DAL5/17 Modernizacja części paw. nr 3- w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

07.04.2014
MTP/2014/DBB7/16 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i sprężonego powietrza na stoiskach targowych na imprezy targowe i wydarzenia konferencyjne

 

07.04.2014
MTP/2014/DBB7/15 Wykonywanie instalacji elektrycznych na stoiskach targowych na imprezy targowe i wydarzenia konferencyjne

 

24.02.2014
MTP/2014/DAL1/14 Naprawa, konserwacja i zimowe utrzymanie dachów obiektów na terenie MTP

 

24.02.2014
MTP/2014/DAL5/13 Zabezpieczenie nośnej konstrukcji stalowej pawilonu nr 5A do klasy odporności ogniowej R 30

 

24.02.2014
MTP/2014/DAL5/12 Modernizacja części paw. nr 5- w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

24.02.2014
MTP/2014/DAL5/11 Modernizacja części paw. nr 3- w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

18.02.2014
MTP/2014/DAL5/10 Dostawa i montaż dociskaczy (destryfikatorów) powietrza w paw. nr 4 i 6

 

06.02.2014
MTP/2014/DNI2/9 Wykonawstwo tymczasowych przyłączy teleinformatycznych dla wystawców

 

05.02.2014
MTP/2014/DAL3/8 Zarządzanie parkingiem Międzynarodowych Targów Poznańskich ul. Matejki 63

 

23.01.2014
MTP/2014/DBB81/7 Świadczenie usług audiowizualnych na terenie MTP w latach 2014-2015

 

09.01.2014
MTP/2014/DAL1/6 Świadczenie usług cateringowych na terenie MTP od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2016

 

08.01.2014
MTP/2014/DAL6/5 Okresowe badanie elektroizolacyjnego sprzętu ochronnego w latach 2014 - 2018

 

03.01.2014
MTP/2014/DAL6/3 Okresowa ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych 2014 - 2018

 

02.01.2014
MTP/2014/DAL5/2 Budowa łącznika pomiędzy pawilonami nr 5 a 6 - w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

02.01.2014
MTP/2014/DAL5/1 Dobudowa brakujących przewodów kominowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 24/26

 

18.12.2013
MTP/2013/DAL5/24 Wymiana nawierzchni przy wjeździe od ul. Śniadeckich oraz fragmentów Alei Kiermaszowej na terenie MTP

 

31.10.2013
MTP/2013/DAL1/23 Mycie szyb i elewacji w latach 2014 i 2015

 

16.10.2013
MTP/2013/DBB7/22 Zabudowa stoisk z elementów stolarskich

 

02.10.2013
MTP/2013/DNR/21 Prowadzenie pokazów mody organizowanych w ramach Targów Mody Poznań 26-28.02.2014 r. oraz Targów Mody Poznań 2-4.09.2014 r.

 

30.09.2013
MTP/2013/DAL5/20 Remont schodów zewnętrznych przy pawilonach nr 11 i 12 na terenie MTP

 

25.09.2013
MTP/2013/DNI2/19 Dostawa rocznej subskrypcji oprogramowania Websense

 

13.08.2013
MTP/2013/DND3/18 – dostawa i montaż zewnętrznych pylonów informacyjnych.

 

12.08.2013
MTP/2013/DAL6/17 – Zakup energii elektrycznej na 2014 r.

 

08.08.2013
MTP/2013/DNB1/16 - Przygotowanie interaktywnych katalogów wystawców MTP na CD w latach 2014-2015

 

05.08.2013
MTP/2013/DAT1/15 - Dostawa i montaż podnośnika pionowego

 

15.07.2013
MTP/2013/DNI2/S4 Roczna opieka oprogramowania Check Point

 

28.06.2013
MTP/2013/DND3/14 Kompleksowa obsługa MTP w zakresie planowania strategii komunikacji oraz zakupu mediów

 

27.05.2013
MTP/2013/DBB7/13 Wykonywanie podwieszeń elementów reklamowych oraz oświetleniowych do konstrukcji pawilonów

 

06.05.2013
MTP/2013/DAL3/12 Świadczenie usług spedycyjnych na terenie MTP w latach 2014-2016

 

06.05.2013
MTP/2013/DAL3/11 Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz obsługi parkingów MTP w latach 2014-2016

 

25.04.2013
MTP/2013/DNI2/10 Wymiana środowiska VMware i rozbudowa środowiska backup

 

19.04.2013
MTP/2013/DBB7/9 Dostawa taśm do wykładzin w II półroczu 2013

 

16.04.2013
MTP/2013/DBB7/8 Dostawa artykułów elektrotechnicznych w II półroczu 2013

 

16.04.2013
MTP/2013/DBB7/7 Dostawa wykładzin podłogowych w II półroczu 2013

 

12.04.2013
MTP/2013/DAT1/S2 Modernizacja nawierzchni wraz z likwidacją torowiska na odcinku pomiędzy pawilonami nr 1 i 11

 

15.03.2013
MTP/2013/DBB7/6 - zabudowa stoisk z elementów systemowych będących własnością Wykonawcy

 

15.03.2013
MTP/2013/DBB7/5 - zabudowa stoisk z elementów systemowych będących własnością MTP

 

12.03.2013
MTP/2013/DNI4/4 Świadczenie usług wykonywania okresowych sprawdzeń eksploatacyjnych baterii akumulatorów i zasilaczy w latach 2013 – 2017

 

05.03.2013
MTP/2013/DNR/3 Prowadzenie pokazów mody organizowanych w ramach Targów Mody Poznań w dniach 3-5.09.2013 r.

 

13.02.2013
MTP/2013/DAL3/2 Usługi krajowego transportu drogowego przewozu rzeczy pojazdami do i powyżej dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony DMC

 

08.02.2013
MTP/2013/DAT1/S1 Roboty przygotowawcze w branży elektrycznej dla przebudowy pawilonu nr 8A

 

02.01.2013
MTP/2013/DNI4/1 - Świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów i konserwacji instalacji odgromowych i uziemień na terenie MTP w latach 2013-2017

 

21.11.2012
MTP/2012/DNI1/S6 - Dostawa rocznej subskrypcji oprogramowania Websens

 

20.11.2012
MTP/2012/DNI1/S5 -Dostawa macierzy EMC VNX5300

 

05.11.2012
MTP/2012/DAT1/38 – Przebudowa - w systemie „zaprojektuj i zbuduj”- paw. nr 8A wraz z łącznikami nadziemnymi do paw. nr 14 i paw. nr15 oraz zagospodarowaniem terenu

 

11.10.2012
MTP/2012/DBB7/37 - Dostawa folii do zabezpieczania wykładzin w 2013roku

 

10.10.2012
MTP/2012/DNR/36 - Prowadzenie handlowych pokazów mody organizowanych w ramach Targów Mody Poznań w dniach 19-21.02.2013 r.

 

08.10.2012
MTP/2012/DAL3/35 - Mechaniczne zamiatanie ciągów komunikacyjnych, dróg i miejsc wyznaczonych w latach 2013 – 2015

 

04.10.2012
MTP/2012/DAL3/34 - Świadczenie usługi ochrony fizycznej na terenie MTP w latach 2013-2015

 

14.09.2012
MTP/2012/DNS/S4 - Wynajem nośnika reklamowego o powierzchni 552,75m2 na elewacji Wejścia Wschodniego MTP

 

11.09.2012
MTP/2012/DAL3/33 - Świadczenie usług ratownictwa medycznego w latach 2013-2015

 

11.09.2012
MTP/2012/DAL3/32 - Usługi podnośnikiem koszowym w latach 2013-2015

 

11.09.2012
MTP/2012/DAL3/31 - Usługi transportu ciężarowego w latach 2013-2015

 

10.09.2012
MTP/2012/DBB7/30 - Zabudowa stoisk z elementów stolarskich

 

07.09.2012
MTP/2012/DNI1/28 - Dostawa rocznej subskrypcji oraz nowych licencji oprogramowania Check Point

 

06.09.2012
MTP/2012/DAT1/29 – Roboty nawierzchniowe przy pawilonach nr 2 i 9

 

24.08.2012
MTP/2012/DBB6/27 - Wynajem, montaż i demontaż trybun mobilnych w terminie 4-10.12.2012 w pawilonie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich

 

20.08.2012
MTP/2012/DNB1/26 - Tłumaczenie, weryfikacja oraz wprowadzanie ofert wystawców do katalogów MTP w 2013 roku/Budma 2014

 

20.08.2012
MTP/2012/DNB1/25 - Wykonanie składu, redakcji technicznej, korekty stron tekstowych oraz przygotowanie druku katalogów MTP w 2013 roku

 

30.07.2012
MTP/2012/DAT1/24 - Dostawa 1000 szt. krzeseł dd Sali Kongresowej w paw. nr 15 wraz z łącznikami pomiędzy krzesłami i pomiędzy rzędami

 

09.07.2012
MTP/2012/DBB7/23 – Zakup podestów scenicznych

 

04.07.2012
MTP/2012/DAT1/22 - Renowacja elewacji pawilonów nr 1 i 2.

 

02.07.2012
MTP/2012/DNV1/21 - Wystrój graficzny terenów MTP podczas wydarzeń targowych organizowanych w latach 2013 - 2014.

 

13.06.2012
MTP/2012/DAL3/20 – wywóz śniegu z terenu MTP

 

29.05.2012
MTP/2012/DNR/19 - Prowadzenie handlowych pokazów mody organizowanych w ramach Targów Mody Poznań w dniach 11-13.09.2012 r.

 

28.05.2012
MTP/2012/DND22/18 - Monitoring mediów w latach 2013-2014

 

28.05.2012
MTP/2012/DND22/17 - Usługi w zakresie tłumaczeń w latach 2013-2014

 

28.05.2012
MTP/2012/DND22/16 - Projekty graficzne materiałów reklamowo-promocyjnych w latach 2013-2014

 

24.05.2012
MTP/2012/DAL3/15 – Zimowe utrzymanie dróg, chodników i miejsc wyznaczonych.

 

24.05.2012
MTP/2012/DAL3/14 – utrzymanie zieleni w latach 2013-2015.

 

21.05.2012
MTP/2012/DAT1/13 - Dostawa i montaż kurtyn powietrznych dla bram wjazdowych do pawilonów nr 2,3,4 i 9.

 

25.04.2012
MTP/2012/DAL1/12 – sprzątanie pawilonów wystawienniczych MTP w latach 2013-2014.

 

23.04.2012
MTP/2012/DAT1/11 - Modernizacja systemu wentylacyjno-grzewczo –chłodzącego w pawilonach nr 3 i 3A – instalacja destryfikatorów ciepła.

 

23.04.2012
MTP/2012/DAT1/10 - Wykonanie bram wjazdowych w pawilonach wystawienniczych MTP nr 2, 3, 4 i 9.

 

13.04.2012
MTP/2012/DNI1/9 - Dostawa środowiska do zarządzania i zabezpieczenia usług DHCP i DNS w MTP

 

30.03.2012
MTP/2012/DNI4/8 – zakup energii elektrycznej na 2013 r.

 

13.03.2012
MTP/2012/DND3/7 - Przeprowadzenie badań nazwy i logo MTP na rynkach polskim oraz niemiecko i rosyjskojęzycznych

 

02.03.2012
MTP/2012/DND3/6 - Zakup kalendarzy książkowych na rok 2013

 

21.02.2012
MTP/2012/DNI4/5 - Badanie okresowe elektroizolacyjnego sprzętu ochronnego 15kV

 

15.02.2012
MTP/2012/DNB1/4 - Przygotowywanie interaktywnych katalogów wystawców na CD w latach 2012 – 2013

 

15.02.2012
MTP/2012/DNB1/3 - Druk katalogów wydawanych przez MTP w latach 2012- 2013

 

02.02.2012
MTP/2012/DNI1/2 - dostawa usługi opieki serwisowej CISCO dla urządzeń sieciowych w MTP

 

17.01.2012
MTP/2012/DNI4/1 - Serwis systemów zabezpieczeń i automatyki 0,4 i 15kV

 

16.12.2011
MTP/2011/DNI4/58 - Wykonywania okresowych prób i badań instalacji i urządzeń elektroenergetycznych niskich napięć (0,4 kV) i średnich napięć (15kV)

 

14.12.2011
MTP/2011/DAT1/56 - Wykonanie łącznika pomiędzy pawilonami nr 5 a 6A.

 

14.12.2011
MTP/2011/DAT1/57 - Wykonanie łącznika pomiędzy pawilonami nr 5 a 9.

 

17.11.2011
MTP/2011/DNR/55 - Prowadzenie handlowych pokazów mody organizowanych w ramach Targów Mody Poznań w dniach 27-29.02.2012 r.

 

14.11.2011
MTP/2011/DBB7/S8B - Dostawa materiałów - farby i artykuły chemii budowlanej

 

14.11.2011
MTP/2011/DBB7/S8C - Dostawa materiałów - wykładziny podłogowe do budowy stoisk targowych

 

14.11.2011
MTP/2011/DBB7/S8D - Dostawa materiałów - ścianki do systemowych stoisk targowych

 

14.11.2011
MTP/2011/DBB7/S8E - Dostawa materiałów - środki czystości

 

14.11.2011
MTP/2011/DBB7/S8F - Dostawa materiałów - artykuły elektryczne i kable

 

14.11.2011
MTP/2011/DBB7/S8G - Dostawa materiałów - papier

 

14.11.2011
MTP/2011/DBB7/S8H - Dostawa materiałów - artykuły biurowe

 

14.11.2011
MTP/2011/DBB7/S8I - Dostawa materiałów - artykuły spożywcze

 

14.11.2011
MTP/2011/DBB7/S8A - Dostawa materiałów - gaz propan-butan do zasilania wózków widłowych w butlach 11 kg netto

 

21.10.2011
MTP/2011/DAL1/54 – mycie szyb i elewacji obiektów MTP w latach 2012-2013

 

12.10.2011
MTP/2011/DAL1/53 – Przeglądy stanu technicznego budynków MTP

 

05.10.2011
MTP / 2011 / DAT1 / 52 - Rozbiórka pawilonu 14A

 

05.10.2011
MTP / 2011 / DAT1 / 51 - Wykonanie robót związanych z zagospodarowania terenu przy pawilonie 15 wraz z dokumentacja wykonawczą.

 

05.10.2011
MTP / 2011 / DAT1 / 50G - Modernizacja pawilonu nr 15 poziom C - wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru wraz z dokumentacją wykonawczą.

 

05.10.2011
MTP / 2011 / DAT1 / 50F - Modernizacja pawilonu nr 15 poziom C - wykonanie infrastruktury sieci komputerowych, teletechnicznych i AV oraz centralnego systemu sterowania i kontroli dostępu.

 

05.10.2011
MTP / 2011 / DAT1 / 50E - Modernizacja pawilonu nr 15 poziom C - wykonanie opraw oświetleniowych wraz z dokumentacją wykonawczą.

 

05.10.2011
MTP / 2011 / DAT1 / 50D - Modernizacja pawilonu nr 15 poziom C - wykonanie instalacji silnoprądowej wraz z dokumentacją wykonawczą.

 

05.10.2011
MTP / 2011 / DAT1 / 50C - Modernizacja pawilonu nr 15 poziom C - wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z dokumentacją wykonawczą.

 

05.10.2011
MTP / 2011 / DAT1 / 50B - Modernizacja pawilonu nr 15 poziom C - wykonanie instalacji wentylacyjno- grzewczo –klimatyzacyjnej, wody lodowej i czynnika grzewczego wraz z dokumentacją wykonawczą.

 

05.10.2011
MTP / 2011 / DAT1 / 50A - Modernizacja pawilonu nr 15 poziom C - wykonanie robót ogólnobudowlanych wraz z dokumentacja wykonawczą. Pełnienie obowiązków Generalnego Wykonawcy.

 

04.10.2011
MTP/2011/DBB7/49 – zabudowa stoisk z elementów stolarskich

 

20.09.2011
MTP/2011/DAL3/S7 - Zimowe utrzymanie dróg, chodników i miejsc wyznaczonych na terenie MTP w sezonie 2011 - 2012

 

22.08.2011
MTP/2011/DND4/48 - Kompleksowa obsługa MTP w zakresie planowania strategii komunikacji oraz zakupu mediów latach 2012 oraz 2013.

 

10.08.2011
MTP/2011/DNI1/47 – Roczna opieka Check Point

 

10.08.2011
MTP/2011/DAT1/46 - Wykonanie instalacji  dźwiękowego systemu ostrzegawczego ( DSO ) w paw. nr 5

 

05.08.2011
MTP/2011/DND21/28 - Tłumaczenie, weryfikacja oraz wprowadzanie ofert wystawców do katalogów MTP w 2012 r.

 

05.08.2011
MTP/2011/DND21/45 - Wykonanie składu, redakcji technicznej, korekty stron tekstowych oraz przygotowania druku katalogów MTP w 2012 r.

 

05.08.2011
MTP/2011/DAT1/37 – wykonywanie drobnych robót teletechnicznych

 

05.08.2011
MTP/2011/DAT1/38 – wykonywanie drobnych robót stolarskich

 

05.08.2011
MTP/2011/DAT1/39 – wykonywanie drobnych robót nawierzchniowych

 

05.08.2011
MTP/2011/DAT1/40 – wykonywanie drobnych robót ślusarskich

 

05.08.2011
MTP/2011/DAT1/41 – wykonywanie drobnych robót zabezpieczenia przeciwpożarowego

 

05.08.2011
MTP/2011/DAT1/42 – wykonywanie drobnych robót geodezyjnych

 

05.08.2011
MTP/2011/DAT1/43 – wynajem i montaż rusztowań

 

05.08.2011
MTP/2011/DAT1/44 – układanie wykładzin podłogowych

 

05.08.2011
MTP/2011/DAT1/30 - Wykonanie tymczasowych sal konferencyjnych i pomieszczeń biurowych w pawilonach 7A i 8.

 

05.08.2011
MTP/2011/DAT1/31 - wykonywanie drobnych robót malarskich

 

05.08.2011
MTP/2011/DAT1/32 – wykonywanie drobnych robót ogólnobudowlanych

 

05.08.2011
MTP/2011/DAT1/33 – wykonywanie robót instalacyjnych wod-kan i co

 

05.08.2011
MTP/2011/DAT1/34 – wykonywanie drobnych robót dekarskich

 

05.08.2011
MTP/2011/DAT1/35 – wykonywanie drobnych robót wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

05.08.2011
MTP/2011/DAT1/36 – wykonywanie drobnych robót elektrycznych

 

21.07.2011
„MTP/2011/DAT1/29 – Oddzielenie p.poż łączników pomiędzy pawilonem nr 5 a pawilonami nr 4 i nr 10 na terenie MTP”

 

19.07.2011
MTP/2011/DAL1/S6 – Przygotowanie projektów gastronomicznych na terenie MTP oraz ich wykonanie i wyposażenie w sprzęt

 

28.06.2011
MTP/2011/DAT1/27 – dostawa 2000 sztuk krzeseł do sal konferencyjnych

 

27.06.2011
MTP/2011/DAT1/26 - Wykonanie projektu budowlanego łącznika pomiędzy pawilonami 5 i 6A.

 

17.06.2011
MTP/2011/DNI1/24 - Wymiana poczty elektronicznej wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury.

 

17.06.2011
MTP/2011/DNI1/25 – Dostawa i wdrożenie systemu gromadzenia i analizy informacji o aktywności środowiska sieciowego ICT

 

08.06.2011
MTP/2011/DNR/22 - Prowadzenie pokazów handlowych oferty wystawców podczas Targów Mody Poznań, w dniach 29-31.08.2011 r.

 

07.06.2011
MPT/201/DBB6/21 - Wynajem, montaż i demontaż trybun mobilnych na 1500 osób w terminie 6-12.12.2011

 

06.06.2011
MTP/2011/DNV1/20 - Przygotowanie projektów graficznych i druk zaproszeń, kart wjazdu i wstępu oraz ankiet w okresie od 01.08.2011 r. do 31.07.2012 r.

 

18.05.2011
MTP/2011/DBB7/14 - Dostawy w II półroczu 2011 r. wykładzin podłogowych

 

18.05.2011
MTP/2011/DBB7/15 - Dostawy w II półroczu 2011 r. gazu propan – butan w butlach 11kg netto.

 

18.05.2011
MTP/2011/DBB7/16 - Dostawy w II półroczu 2011 r. artykułów spożywczych.

 

18.05.2011
MTP/2011/DBB7/17 - Dostawy w II półroczu 2011 r. folii zabezpieczającej podłogi stoisk.

 

18.05.2011
MTP/2011/DBB7/18 - Dostawy w II półroczu 2011 r. plexi oraz płyt kappa.

 

18.05.2011
MTP/2011/DBB7/19 - Dostawy w II półroczu 2011 r. farb oraz artykułów chemii budowlanej.

 

28.04.2011
MTP/2011/DND1/12 – Monitoring mediów w latach 2011-2012

 

22.04.2011
MTP/2011/DAT1/13 - wykonanie połowy pokrycia dachowego paw. 7

 

01.04.2011
MTP/2011/DAL3/11 – Usługi spedycyjne w latach 2011-2013.

 

30.03.2011
MTP/2011/DAL1/10 - Projekt, wykonanie i wyposażenie punktów kawiarnianych w pawilonach wystawienniczych MTP

 

01.03.2011
MTP/2011/DNI2/06 - Dostawa rocznej subskrypcji oprogramowania Trend Micro Enterprise Security for Endpoints and Mail Servers dla 500 użytkowników.

 

01.03.2011
MTP/2011/DNI4/09 – Zakup energii elektrycznej w latach 2012-2013

 

01.03.2011
MTP/2011/DAT1/05 Wykonanie oddzielenia przeciwpożarowego EI 120 pomiedzy pawilonem nr 5 a łącznikiem Ł3.

 

17.02.2011
MTP/DND3/2011/02 Zakup kalendarzy książkowych na rok 2012

 

17.02.2011
MTP/2011/DNI4/03 Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji instalacji odgromowych i uziemień

 

17.02.2011
MTP/2011/DND1/04 Tłumaczenia pisemne materiałów promocyjnych MTP oraz tłumaczenia ustne w latach 2011-2012

 

15.12.2010
Montaż rozdzielnicy prądu stałego oraz ułożenie torów kablowych.

 

10.12.2010
Przygotowanie i prowadzenie pokazów handlowych oferty wystawców Targów Mody Poznań 1-3.03.2011 r.

 

01.12.2010
DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH DLA MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH W I PÓŁROCZU 2011 r.

 

10.11.2010
Obsługa audiowizualna wydarzeń realizowanych przez MTP w roku 2011

 

10.11.2010
Projekty graficzne materiałów reklamowo-promocyjnych w latach 2011-2012

 

26.10.2010
Wykonywanie okresowych sprawdzeń eksploatacyjnych baterii akumulatorów

 

26.10.2010
Wykonywanie okresowych prób i pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych 0,4 kV i 15 kV

 

26.10.2010
Kompleksowe utrzymanie zieleni w latach 2011 - 2012

 

26.10.2010
Usługi podnośnikiem koszowym w latach 2011 - 2012

 

26.10.2010
Usługi transportu ciężarowego w latach 2011 - 2012

 

20.10.2010
Wystrój graficzny terenów MTP podczas wydarzeń targowych organizowanych w latach 2011-2012

 

20.10.2010
System produkcyjny do cyfrowego druku monochromatycznego z przeznaczeniem do druku wydawnictw

 

15.10.2010
Wykonanie zabudowy stoisk z elementów systemowych będących własnością Wykonawcy

 

15.10.2010
Wynajem sprzętu audio - wizualnego

 

15.10.2010
Wykonanie zabudowy stoisk z elementów systemowych będących własnością MTP

 

15.10.2010
Wykonanie prac plastyczno - graficznych

 

15.10.2010
Wykonanie wydruków wielkoformatowych

 

15.10.2010
Wykonanie zabudowy stoisk z elementów elementów stolarskich

 

13.10.2010
Kompleksowa obsługa MTP w zakresie planowania strategii komunikacji oraz zakupu mediów

 

07.10.2010
Szyfrowanie dysków w komputerach MTP przy użyciu produktów firm McAfee lub Symantec

 

06.10.2010
Druk katalogów MTP w 2011 r.

 

01.10.2010
Wykonanie składu, redakcji technicznej katalogów MTP i korekty stron tekstowych oraz przygotowanie i kontrola druku katalogów.

 

01.10.2010
Deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja i dezodoryzacja obiektów i terenów MTP w 2011 r.

 

17.09.2010
Dostawa usług szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Międzynarodowych Targów Poznańskich w siedzibie w Poznaniu

 

16.09.2010
Wykonanie, dostawa i montaż tablic z oznakowaniem numerycznym pawilonów Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o.

 

01.09.2010
Zakup subskrypcji na oprogramowanie WEBSENSE