Organizator:

MTP sp. z o.o. dziękują za Państwa zainteresowanie planowanymi przez nas zakupami materiałów i usług.

Firmy, które chcą uzyskać więcej informacji proszone są o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wybranym projekcie kierując korespondencję pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: komisja_ofertowa

Następnie MTP zwrócą się o przedstawienie oferty zgodnie z warunkami dla poszczególnych projektów.

Zastrzegamy sobie prawo dowolnego wyboru firm, do których zostanie skierowanie zaproszenie do złożenia oferty.

Sposób dalszego procedowania jest każdorazowo określony w materiałach ofertowych.